Yazı Detayı
17 Haziran 2019 - Pazartesi 14:38 Bu yazı 1089 kez okundu
 
1960-70 YILLARINDA BİNGÖL’DE SİYASAL HAYAT
Yusuf ALİOĞLU
 
 

Feroz Ahmed’e göre, ‘27 Mayıs 1960 askeri darbesi küçük rütbeli subaylar tarafından yüksek komuta kademelerine karşı yapılmıştı. Bu bakımdan darbe, 1908 Jön Türk devriminin geleneği içinde yer alıyordu. Darbenin amacı sadece hükümeti değiştirmek değil, toplumda temel yapısal değişiklikler yapmaktı’.(Modern Türkiye’nin Oluşumu)

 

Bu çerçevede olmak üzere Milli Birlik Komitesince (MBK), ülkede son on yılda yaşanan siyasal çoğulculuk, sivil irade ve siyasal katılım gibi siyasal hayatın vazgeçilmezlerine bir çeki düzen verilmek istenir.

 

Ve darbe sonrasında ilk genel seçim 15 Ekim 1961'de yapılır.

 

Türkiye genelinde CHP % 36,7, AP % 34,8, CKMP % 14 ve YTP % 13,7 oy alır. Seçime katılım oranı % 81,4 düzeyinde gerçekleşir. Bu dönemde meclisteki milletvekili sayısı 450’dir.(YSK)

 

Bu yıllarda Bingöl’deki kayıtlı seçmen sayısı 51.909’dur. 15 Ekim 1961 genel seçimlerinde oy kullanan seçmen sayısı 42.042, seçime katılım oranı ise % 81’dir. Bu arada darbe sonrası Bingöl milletvekili kontenjanının yine 2’ye düştüğünü de not edelim.

 

1961 genel seçimlerine Bingöl’den toplam 3 parti katılır. YTP % 54,6, CHP % 31,1, CKMP % 11,7 ve bağımsızlar da % 2,6 oy alır.

 

Emekli Maarif Müdürü M.Sıddık Aydar ile Dahiliye Mütehassısı Dr. Halit Rıza Ünal YTP’den 12. Dönem Bingöl milletvekili seçilirler.

 

M.Sıddık Aydar daha sonra YTP’den ayrılarak AP’ye geçer. 9 Ekim 1964’te yapılan AP ilçe kongresinde bu duruma izah getiren Aydar şunları söyler: ‘1946 ruhunun bütün azametiyle şahlandığı ve hürriyetler manzumesinin yer ettiği, Namık Kemal idealinin vücut bulduğu AP’yi haksızlıklara karşı bir mücadele atmosferi içinde gördüğüm için oraya geçtim’.(İkbal, 10 Ekim 1964)

 

Halit Rıza Ünal ise Tıp Fakültesi mezunudur, Dâhiliye Mütehassısıdır. Memuriyet hayatında Sicil ve Palu Hükümet Tabiplikleri, Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü Doktorluğu, Ankara Sıtma Savaş Merkez Bölge Başkanlığı Dâhiliye Mütehassıslığı ve Bingöl Verem Dispanseri Dâhiliye Mütehassıslığı gibi görevlerde bulunmuştur.

 

16 Temmuz 1964 tarihli ve Bingöl’ün ilk yerel gazetelerinden olma sıfatına sahip ‘İkbal’ gazetesi, Ünal’ın milletvekilliğinin kaldırılması süreci ile ilgili bir haber yapar.

 

Ancak, ‘Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı karara dayanan ihracat tebliğinin 31. Maddesine muhalefet suçu isnat edilerek Başbakanlık tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekillerimizden H.R.Ünal’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal olmadığına dair Anayasa ve Adalet Komisyonlarından teşkil olunan karma komisyon kararı 197 numara ile Resmi Gazete yayımlanmak’ suretiyle sorun aşılır.

 

Darbe sonrası DP’nin kapatılması üzerine ülke genelinde sağ-muhafazakar seçmende yaşanan kısa süreli bölünmüşlük hali Bingöl’e de yansır. Adalet Parti’si henüz Bingöl’de örgütlenmemiştir. Bunun yerine DP oyları YTP’de konsolide olur.

 

Türkiye genelinde hiçbir parti aldığı oylarla tek başına iktidar olamazken Bingöl seçmeni YTP’ye % 54,6 oranında yüksek bir destek vererek Türkiye aksine bir tutum geliştirir. Bu genel seçimde Bingöl Türkiye panoramasından farklı iki siyasal davranış ile dikkat çeker:

 

1- Türkiye birincisi CHP’nin aksine Bingöl’de YTP’nin birinci parti olarak öne çıkar. 2- Türkiye genelinde hiçbir partiye tek başına iktidar imkanı verilmezken Bingöl’de YTP bunu % 54,6 ile fazlasıyla alır.

 

Askerin açık CHP desteğine rağmen Bingöllü seçmenin YTP'de karar kılması da Bingöl’e özgü ‘aykırı, muhalif’ siyasal farklılığın ve farkındalığın göstergelerinden sayılabilir.

 

Böylece, sivil iradenin yönetme hakkına 'dur' diyen 27 Mayıs darbesinden sonra yapılan ilk genel seçimde Bingöllü seçmen ürkekliğini üzerinden atmış ve darbe karşıtı bir siyasal duruş geliştirmiştir. Ancak bu karşı duruşu DP’nin devamı niteliğinde olan AP’de göstermek yerine, 1950-60 diliminde gösterdiği ‘kontrollü değişim’ davranışının devamı olarak YTP’ye yönlendirmiştir.

 

1961 genel seçimlerinde ülke genelinde %13,4 oy alan YTP’ye Bingöl’de % 54,6 destek verilerek kendine özgü siyasallığın örneklerinden biri sergilenmişti.

 

Niçin YTP? Çünkü darbe sonrası AP yanında YTP de DP mirasçısı bir partidir. (A.C.Ertunç)  Ve darbe öncesinden itibaren Bingöl’de DP eğilimi kontrollü şekilde güçlenmektedir. % 54,6’lık YTP desteğini 1957 seçimlerinin devamı bir siyasallık ve 27 Mayıs’a tepki şeklinde okumak gerekir.

 

CHP'nin asker desteğine rağmen Türkiye ortalamasının altında kalması ve 1957’de aldığı % 33,9 oranına yakın bir oranda karar kılması partinin Bingöl’de kemikleşen sabit oy oranına işaret eder.

 

1957 seçimlerinde Bingöl’den % 6,4 oy alan CMP, darbe sonrasında DP’den arta kalan milliyetçi oylara oynayarak ve daha sonra da Köylü partisi ile birleşerek seçime CMKP olarak girer ve Bingöl’den Türkiye ortalamasına yakın bir oran olan % 11,7 oy alır. 27 Mayıs darbesi sonrasında bu partiye de iki kat oranında artan ilgi dikkat çekmektedir.

 

Seçime katılım konusunda ise Bingöl Türkiye ile birebir aynı siyasal davranışı sergilemiştir. Bunu da askeri darbeye karşı sivil idare yanlısı meşru yönetim tepkisi ve tercihi olarak okuyabiliriz.

 

Darbe sonrasında siyasal katılma birçok şehirde ve bölgede düşse de (A.C.Ertunç) Bingöl’de tepki farklı olagelmiştir.

 

Darbe sonrası ikinci genel seçim 10 Ekim 1965’te yapılır.

 

Türkiye genelinde AP % 52,9,  CHP % 28,7, Millet Partisi % 6,3, YTP % 3,7, Bağımsızlar % 3,2, TİP % 3 ve CKMP % 2,2 oy alır. Seçime katılım oranı % 71,3 düzeyinde gerçekleşir. Bu dönemde meclisteki milletvekili sayısı 450’dir.(YSK)

 

1965 genel seçimlerinde Bingöl’de 56.814 kayıtlı seçmen vardır. Kayıtlı seçmenin 40.419’u sandık başına giderek % 71,1’lik katılım oranı gerçekleştirir. Milletvekili sayımız hala 2’dir.

 

1965 genel seçimlerine Bingöl’den 5 parti katılır. CHP % 35,7, YTP % 30,9, seçime ilk defa katılan AP % 25,3, Millet Partisi % 3,8, Türkiye İşçi Partisi % 2,1 ve bağımsızlar da % 2,3 oy alır.

 

Meclise YTP ve CHP’den birer vekil gönderilir.

 

Buna göre; Cemal Yavuz CHP’den, M. Emin Gündoğdu da YTP’den 13. Dönem milletvekili olarak seçilirler. Milli bakiyeye dahil olan iki partiden (AP ve YTP) YTP adayı M. Emin Gündoğdu seçim sistemi gereği milletvekili seçilir. Daha sonra yapılan senatör seçimini ise AP’den Arif Hikmet Yurtsever kazanır. (İkbal, 6 Haziran 1966)

 

M. Emin Gündoğdu daha sonra partisinden ayrılarak Güven Partisi’ne geçer.(Bingöl Gazetesi, 8 Temmuz 1969)

 

1965 genel seçimlerine Bingöl’den 4 bağımsız aday katılır. Adaylar ve aldıkları oylar şöyledir: Mecdüddin Bilgin 17, H. Cemal Elçi 41, Düzgün Gürbay 434 ve Emin Mollaoğlu 387.

 

CHP vekili Cemal Yavuz daha sonra partisinden ayrılarak Güven Partisi’ne geçer. 5 Temmuz 1967’de bir basın toplantısı yapan Cemal Yavuz, Güven Partisinin Bingöl’de ve ilçelerin tamamında resmen kurulduğunu açıklar. Partinin İl başkanı eşraftan Nuri Ekmekçi’dir.

 

Yerel gazetelerden ‘Doğu’nun 30 Temmuz 1965 tarihli nüshasında ‘TİP Kuruldu’ başlığı ile Hasan Bazancir başkanlığında Türkiye İşçi Partisi’nin Bingöl’de kurulduğu haber yapılır.

 

Gazetenin haber ile ilgili yorumu şöyle: ‘Dün ilimizde TİP resmen kuruldu. Haber yadırgandı. Demokrasi rejimini sevenler bu haberden tiksinti duydular’.

 

30 Temmuz 1965 tarihli İkbal gazetesinde ise haber şöyle verilir: ‘TİP Şehrimizde Kuruldu. Vali Vekilinin Kabul Etmediği Dilekçeyi Valimiz İmzalayıp Emniyete Sevk Etti’. Aynı gazete partinin çok zayıf bir kadro ile kurulduğunu, şimdiden istifalar yaşandığını ve çoğunluk halk ve siyasi partilerce nahoş karşılandığını da ekler.

 

Aynı gazetenin aynı günlü başyazısında da Mehmet Aydar ‘TİP Kuruluşunda Güdülen Maksat’ başlıklı bir yazı kaleme alır. Bingöl’ün TİP vasatına uygun bir yer olmadığını söyleyen Aydar olayın ardında çıkar ilişkileri olduğunu iddia eder.

 

23 Mayıs 1966 tarihli Doğu gazetesi ‘Genç ilçesinde TİP şubesinin açıldığını ama diğer partilerin bu durumu beğenmediklerini’ haber yapar.

 

9 Ağustos 1966 tarihli Doğu gazetesinde emekli müftü Mecududdin Bilgin’in bağımsız adaylığı haber yapılır. Emekli Müftü Bilgin, ‘parlamentonun kendisi gibi ileri görüşlü bir din adamına ihtiyacı bulunduğu’ gerekçesi ile aday olduğunu belirtir.

 

Eski Belediye Başkanlarından Cemal Elçi de bağımsız adaylar arasındadır.

 

9 Kasım 1965 tarihli Doğu gazetesinde eski vekillerden M.Sıddık Aydar AP’nin Bingöl’de neden kaybettiğini sorgulayan bir yazı kaleme alır.

 

‘Size Cevap Veriyoruz’ başlıklı yazısında Aydar, ‘manevi duygulara önem vermemek, , müşfik olmamak, akrabayı kayırmak, örf ve adetlere saygılı olmamak, halka hizmeti lütuf saymak, hileli yollara sapmak köylüyü ve komşuyu kollamamak, galibiyeti kendinden, mağlubiyeti başkasından bilmek’ gibi sebepler sayar.

 

1965 milletvekili seçimlerinin genel değerlendirmesine baktığımızda:

 

YTP 1961 seçimlerindeki oylarının yarıya yakınını kaybetmiştir. Kaybedilen oyların kahir ekseriyeti AP hanesine geçer.

 

CHP 1957’den itibaren sabitlediği %30-40 bandı içinde ve önceki seçime göre yukarı doğru bir seyir izler.

 

AP ilk defa Bingöl’den girdiği seçimde 3. olarak çıkar.

 

Bir türlü istikrar yakalayamayan ve tekrar bölünerek Millet Partisi adını alan CKMP bu seçimde istikrarsızlığın bedelini % 3,8 ile ağır bir şekilde öder.

 

Bu seçimin asıl sürprizi TİP’dir. Türkiye genelinde % 3 oy alan TİP, Bingöl’den % 2,1 oy alarak ilginç bir çıkış yapar.

 

Bu on yıllık dilimin son genel seçimi ise 12 Ekim 1969’da yapılır.

 

Türkiye genelinde AP % 46,6, CHP % 27,4,  GP % 6,6, Bağımsızlar % 5,6, Millet Partisi % 3,2, MHP % 3,  Birlik Partisi % 2,8, TİP % 2,7 ve YTP % 2,2 oranında oy alır. Seçime katılım oranı % 64,3 düzeyinde gerçekleşir. Bu dönemde meclisteki milletvekili sayısı 450’dir.(YSK)

 

1969’da önceki seçimlerde olduğu gibi Bingöl’deki aday sayısı oldukça fazladır. Bu durumu 17 Haziran 1969 tarihli Bingöl Gazetesi ÇIRR adlı köşeden, ‘Bu gidişle Bingöl’de aday sayısı seçmen sayısına ulaşmak istidadındadır’ şeklinde görür.

 

Seçime Güven Partisi’nden M.Emin Gündoğdu, Bağımsız adaylar Ekrem Temuçin ve M.Sıddık Aydar ve AP adayı M.Ali Doğuşlu katılırlar.

 

Bingöl’de 1960-70 siyasal diminin son genel seçimine Bağımsız aday M.Sıddık Aydar damgasını vurur.

 

Daha önceki dönemlerde YTP ve AP’de siyaset yapan dönemin etkin siyasetçilerinden M.Sıddık Aydar, 23 Mayıs 1969 tarihli ‘Bingöl’ gazetesinin haberine göre önce AP’den aday olarak katılacaktır.

 

Ancak 20 Ağustos 1969 tarihi Bingöl Gazetesi manşetten şu haberi geçer: ‘M.Sıddık Aydar Veto Edildi’. Haberin devamında ise bu karardan sonra AP’nin Bingöl’de kazanma şansının zora girdiği aktarılır.

 

21 Ağustos tarihli Bingöl Gazetesi’nde M.Sıddık Aydar’ın ‘vetoya rağmen partime bağlıyım’ demeci ile bağımsız adaylık fikrine temkinli yaklaşımı yer alır.

 

1 Eylül 1969 tarihli Bingöl Gazetesi’nin ÇIRR köşesinde ön seçim sonrasında Sait Bozgan’ın listeye girememesi ve Ekrem Temuçin’in de M. Ali Doğuşlu’dan sonra ikinci sıraya düşmesi nedeniyle ‘Seçimin Ruhuna Fatiha’ değerlendirmesi yapılır.

 

3 Ekim 1969 tarihli Bingöl Gazetesi bağımsız aday M.Sıddık Aydar’ın propaganda konuşmasını haber yapar. Aydar, öncelikle ‘nurcu’ olduğu iddiasıyla veto edildiğini iddia eder. Ardından da seçilirse derhal iktidar partisine geçeceğini ifade eder.

 

Gerçekten de 1969 Genel seçimlerinde AP Bingöl’de Türkiye ortalamasının ve bir önceki 1965 Bingöl genel seçimlerinin çok gerisinde kalarak yenilgi yaşar.

 

Bu durum, o yıllarda Bingöl özelinde siyasetin kişilere bağlı oluşuna dair net bir örnektir. Zira AP Türkiye’de elde ettiği başarının (% 46,6) oldukça altında (% 14,3) kalarak yerel dinamiklere boyun eğmek durumunda kalmıştır.

 

6 Ekim 1969 tarihi Bingöl Gazetesi CHP’lilerin propaganda konuşmasını manşet yapar. CHP İl Başkanı Avukat Ali Turgut Atakay iktisadi düzenin bozukluğuna dikkat çekerken bir diğer partili Galip Baloğlu ise Bingöl’ün geri kalmışlığına ve sahipsizliğine dikkat çektikten sonra AP’nin komünizme karşı yeterli tedbirleri almadığını söyleyerek iktidarı eleştirir.

 

Seçim sonuçlarına baktığımızda:

 

1969 genel seçimlerinde Bingöl’deki seçmen sayısı 64.136’ya ulaşmıştır. 64.136 seçmenin oy kullandığı seçimde % 78,9 katılım oranı gerçekleşir. Milletvekili sayısı on yıllık siyasal dilimin son seçiminde de yine 2’dir.

 

1969 genel seçimlerine Bingöl’den 6 parti katılır. YTP % 22,5, AP % 14,3, CHP % 12,2, Güven Partisi % 7, TİP % 1,6, MP % 0,3 ve bağımsızlar % 41,2 oy alır.

 

Meclise gönderilen vekillerden biri bağımsız diğeri de YTP’lidir.

 

 M. Sıddık Aydar 10.796 oy ile Bağımsız Milletvekili (Bingöl gazetesi, 14 Ekim 1969), Mehmet Bilgin de 11.057 oy ile (Bingöl Gazetesi, 14 Ekim 1969) YTP’den 14. Dönem (1969-1973) milletvekili seçilirler.

 

1969 genel seçimlerinde Bağımsız aday M. Sıddık Aydar  aldığı 10.796 oy ile seçime damgasını vuran politik figür olarak öne çıkar.

 

AP hem Türkiye ortalamasının hem de 1965 seçimlerinin oldukça gerisinde bir performans ile dikkat çeker.

 

CHP’nin istikrarlı yürüyüşü yerle bir olur ve üçte iki oy kaybı gibi ciddi bir hezimet yaşar.

 

GP, CKMP ve MP mirasına sahip çıkarak % 7 oy ile hayatını devam ettirir.

 

MP resmen sandığa gömülür.

 

TİP toplumda göremediği karşılıktan dolayı geriler.

 

1969 genel seçimlerinin Bingöl özelindeki bir diğer notu da Türkiye ortalamasının oldukça üstündeki seçimlere katılım oranıdır. Bu on yıllık süre içinde % 70-80 bandındaki yüksek katılım oranı 'toplum, siyaset ve devlet' ilişkilerinin pozitif seyri açısından önemli bir veridir.

 

Bu sonuçlara bakıldığında; Bingöl siyasi tarihinde adı geçen on yıllık dilimin galibi YTP’dir. 1961 (% 54,6) seçimlerinden sonra kademeli olarak 1965 (% 30,3) ve 1969 (% 22,5) seçimlerinde oyları gerilese de YTP bu on yıllık dilimde Bingöl’ün bir numaralı partisidir.

 
Etiketler: 1960-70, YILLARINDA, BİNGÖL’DE, SİYASAL, HAYAT,
Yorumlar
Diğer Yazılar
UYMAK, UYUMAK, UYUŞMAK
'Yaklaşıyor Yaklaşmakta Olan...'
Asra Bedel Ömürler
“Görünmezsem Çıldırırım”
HESAPLAŞMA
FETTAN
'CUMHURİYET'İN DOĞUSU'
VİTRİN UYGARLIĞI
İbni Battuta: Bilge Seyyah
ŞİİRİN GÜNCESİ -9- “Paltosu Pembe Kadın”
Ölçüsüz, Kaba, Merhametsiz, Gösterişçi ve Tüketici Bir Topluma Doğru
Kariyer-izm Modern Mankurtlaşmadır
Nuri Pakdil'in Ardından
BENDEKİ NOTLAR -9-
Gorki Kozmolojisinden Kucağımıza Dökülenler
Gölgeler ve Gölgedekiler
ŞİİRİN GÜNCESİ -8- "Kaybola"
Sükut Üzere Bir İsyan Çağıltısı
Aydınlık ‘Aydın’ Yüzlerle Gelir
Zamanın Ruhuna Antik Çağlardan Bir Nefes Niyetine: ‘Ölüler Kitabı’
‘YENİ TÜRKİYE PARTİSİ’ ve BİNGÖL SERENCAMI
Oyunbozan değilim, oyun bozuk…
Sanatçı ve Toplum
“Bir İnsanın Kim Olduğunu Güçle İlişkisi Belirler”
'Yazı'yı Denemek
Şehir ve Kent Geriliminde İnsan
Nereden Nereye
Cehaletin Halleri
İLAHLAR ÇOCUKLARIMIZI TÜKETMESİN
GÖSTERİ TOPLUMU
ŞİİRİN GÜNCESİ -7- 'SULTAN'
BAUMAN’IN ‘AKIŞKAN DÜNYA’SI
Kaç Engerek soyundan, Sığın Aydınlığın Rabbine
ZAMANA DÜŞEN BİLİNÇ SAHNELERİ
FİKRETMENİN KARAKTERİ
ŞİİRİN GÜNCESİ -6- ‘SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE’
BENDEKİ NOTLAR -8-
KARANLIĞIN KÜLTÜRÜ
MÜNACAT
KARTEZYEN BİLİMDEN SİSTEMLER YAKLAŞIMINA
YAŞAMIN ANLAMINA DAİR BİR GÜZELLEME
AKIL, DÜŞÜNME VE BİLGİ
NE YAPMALI?
Aytmatov’dan Bir Nefes: ‘Gün Olur Asra Bedel’
'İslam Deklarasyonu': Yeniden İman Çağrısı
Medya ve Yeni Bir Dil Sorumluluğu
ŞİİRİN GÜNCESİ -5- ‘SEMUD’
POST MODERN TÜKENİŞ
BAŞKALARININ AŞKIYLA BAŞLIYOR HAYATIMIZ
Kir Tortuları
YIKIN EFENDİLER YIKIN!..
1950-60 ARASINDA BİNGÖL’DE SİYASAL HAYAT
Şiirin Güncesi -4- 'ÇAĞDAŞLAR İÇİN'
BENDEKİ NOTLAR -7-
Akif Emre ve 'Göstergeler'
Çok Partili Hayat ve İlk Muhalefet: Milli Kalkınma Partisi
ŞİİRİN GÜNCESİ -3- ‘SUYU ANDIK VE ÇOCUKLAR SUYA GİRDİ’
İHTİLAF VE TEFRİKA KARŞISINDA BİLGELİK
İNSANA DAİR -1-
BENDEKİ NOTLAR -6-
ŞİİRİN GÜNCESİ -2- ‘KARDEŞİME MEKTUP’
BENDEKİ NOTLAR -5-
RUHUN ‘ÖZGÜR’ HALİ
ŞİİR’İN GÜNCESİ -1- ‘GECE’
BATI DÜŞÜNCESİNİN KIRILMA ANLARI
SCHOPENHAUER AYNASINDA FATMA ALİYE SURETİ
DÜŞÜNMEK KADAR ASİL
KARTEZYEN DİNDARLIK
BENDEKİ NOTLAR -4-
SEYYİD KUTUB YORGUNLUĞU (MU?)
YARGI DEĞİL İSTİKAMET
MUHATAPLARA BEYANIMDIR İNSAN KALBİYLE DÜŞÜNÜR
BENDEKİ NOTLAR -3-
SÖYLE MARGOS NERELİSEN?
SELAM OLSUN ÜÇÜNCÜ YOLA
SİSTEM VE UYGULAYICILAR
YERLERİN ÖĞRETMENİ, GÖKLERİN ÖĞRENCİSİ: ALİYA
EVRENSEL OLAN NEDİR/KİMDİR?
VARLIK, AKIL, ADALET, EYLEM, SÜKUN VE RÜCU
Hüznün Zaman Sarkacı: Eylül
BENDEKİ NOTLAR -2-
BENDEKİ NOTLAR -1-
HAYDİN FELAHA
Çocuk ve Merhamet
SÜKUT MAKAMINDAN KLAS MEKTUPLAR
YAŞAM BİLGELİĞİ YA DA MUTLULUK ÖĞRETİSİ
BAUDRİLLARD: RADİKAL DUYARLILIK
TARKOVSKY VE SİNEMA SANATI
TEO-POLİTİK NOTLAR
AKLIN MEKAN İLE İMTİHANI
.
BİNGÖL Egazete
Yazarlar
Önemli Haberler
Anketler
Belediye'ye devredilen askeri alana ne yapılsın ?
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
69
0
5
9
20
34
2
Trabzonspor
65
0
5
11
18
34
3
Beşiktaş
62
0
10
5
19
34
4
Sivasspor
60
0
8
9
17
34
5
Alanyaspor
57
0
9
9
16
34
6
Galatasaray
56
0
8
11
15
34
7
Fenerbahçe
53
0
11
8
15
34
8
Gaziantep FK
46
0
10
13
11
34
9
Antalyaspor
45
0
11
12
11
34
10
Kasımpaşa
43
0
15
7
12
34
11
Göztepe
42
0
14
9
11
34
12
Gençlerbirliği
36
0
16
9
9
34
13
Konyaspor
36
0
14
12
8
34
14
Denizlispor
35
0
17
8
9
34
15
Çaykur Rizespor
35
0
19
5
10
34
16
Yeni Malatyaspor
32
0
18
8
8
34
17
Kayserispor
32
0
18
8
8
34
18
MKE Ankaragücü
32
0
16
11
7
34
Arşiv